2.1.2012. – Nenad Beuk – N maketa

2.1.2012. – Nenad Beuk – N maketa

7. rujna 2015.
/ / /
Comments Closed

Rođen sam 13.11.1951. u Zagrebu. Zanimanje za vlakove pokazao sam u mladosti kada sam i počeo sakupljati modele vlakova u N mjerilu 다운로드. Zbog manjka prostora svi kupljeni modeli spokojno su spavali u ormarima.
Preseljenjem u kuću, došao sam do prostora za maketu. Trenutačno gradim maketu od cca 5m2 다운로드. Ovim putem se zahvaljujem članovima kluba na nesebičnin savjetima, a posebno g. Renatu Bašnecu koji aktivno sudjeluje u izgradnji makete, i koji sve promjene ažurno bilježi okom foto aparata i kamere php txt파일.

Nekoliko rečenica o maketi a dalje ćemo prepusti da slike govore umjesto mene.
Cijela maketa nastala je iz glave i nije bilo nacrta po kojem je nastajala Download City of God.
Maketa je L oblika i rađena je u dva nivoa, ima tri odvojena strujna kruga koja su povezana u jednu cjelinu. Donjim nivom prolazi magistralna dvokolosječna pruga i dominira grad sa grandioznom stanicom koja ima ukupno 23 kolosjeka od toga 7 prolaznih i 16 slijepih (šturc) 다운로드. Na gornjem nivou se nalazi gonja stanica sa 3 prolazna kolosjeka i 4 slijepa kolosjeka, te reljef u kojem su smješteni: malo selo, jedan dvorac i jadam zamak, kamenolom, 3 mosta ukupne dužine 1m, te jedan vijadukt u dužini od 50 cm, te nekoliko tunela 다운로드.

Tehnički podaci makete:
Pružni matrijal je Fleischman N piccolo. U maketu je ugrađeno cca 50m pruge, 30 skretnica ravih, 5 zavoj skretnica, 6 engleza i 3 trostruke skretnice 다운로드. Maketom se upravlja komandnom pločom vlastite izrade a napajanje je pomoću 3 pikova trafa.
A sada uživajte u slikama.


Comments are closed.

Copyright © 2022 KZMZ. Designed by zagreb235.