Digitalno upravljanje po sistemu “Sam svoj majstor”

Digitalno upravljanje po sistemu “Sam svoj majstor”

7. rujna 2015.
/ / /
Comments Closed
Na tržištu postoji veliki broj gotovih rješenja namijenjenih digitalnom upravljanju modelima vlakova, kao i proizvođača koji ih proizvode. Međusobno se razlikuju po funkcionalnostima i protokolima koje podržavaju. Odabir konkretnog proizvoda često ovisi o zahtjevima koje kupac ima: što i kako želi upravljati, koliko uređaja želi kontrolirati, veličini makete, kompatibilnosti s uređajima koje već posjeduje i sl. 윈도우7 설치 다운로드. Cijene komponenti nisu male, tako da neka po četna konfiguracija može koštati 200, 300, pa i više EUR.
Kako nije riječ o malom izdatku, ljudi često posežu za alternativnim i pristupačnijim rješenjima, koja se baziraju na samogradnji. Na Internetu je moguće naći dosta ideja i projekata za izradu vlastite komandne stanice, pojačala, dekodera i slične opreme.
Kako bi dobili bolji uvid što se može postići takvim pristupom, detaljnije ćemo pogledati jednu samogradnju, koja je djelo autora ovog teksta 다운로드.
Projekt se sastoji iz komponenti vlastite izrade:

  • komandne stanice u obliku PC software-a
  • pojačala snage
  • dekoder za skretnice

te gotovih komponenti:

  • software za generiranje DCC signala na serijskom portu, DDW (freeware)
  • software za programiranje dekodera, ProLok (freeware).
Dekoderi za lokomotive su kupljeni, iz razloga što na potrebnu količinu i njihovu kompleksnost u odnosu na dekodere za skretnice, nije imalo smisla trošiti vrijeme na njihov razvoj 다운로드. U ovom slučaju su korišteni ESU LokPilot dekoderi.
Jedan od modela digitalnog upravljanja
PC komandna stanica
Ulogu komandne stanice ima Windows program razvijen u C#. Pomoću njega je moguće kontrolirati smjer, brzinu, funkcije lokomotive, te upravljati skretnicama. Trenutno je podržano istovremeno kontroliranje četiri lokomotive, iako je bez problema moguće dodati kontrolu većeg broja lokomotiva axis download. Lokomotive se mogu kontrolirati preko sučelja programa, te preko standardnih USB game pad-ova. Korisnik osim toga ima mogućnost definiranja izgleda makete pomoću grafičkih simbola, što znatno pojednostavljuje kontrolu i upravljanje skretnicama.
Kada program treba poslati komandu lokomotivi ili skretnici, on šalje komandu putem SRCP protokola DDW programu, čija je glavna namjena da prima zahtjeve za upravljanje funkcijama dekodera, te da na serijskom portu računala generira DCC signal, koji preko pojačala dolazi na tračnicu 다운로드. DDW je freeware program, koji se može naći na Internet-u ( http://home.snafu.de/mgrafe/ ). SRCP protokol je razvijen za potrebe programa koji žele koristi DDW funkcionalnost.
Za programiranje dekodera korišten je freeware program ProLok ( http://tt.borrmanns.de/prolok.html ), koji omogućava programiranje velikog broja dekodera preko serijskog porta i pojačala 다운로드. Postoji mogućnost da se dekoderi programiraju korištenjem SRCP-a i DDW-a, što daje mogućnost da se u program za upravljanje ugradi i opcija za programiranje dekodera.
Program za upravljanje
Pojačalo
Pojačalo DCC signala je redizajnirana verzija pojačala s jednog drugog projekta ( http://members.home.nl/pamali/4A_booster/project3boosternl.htm ) 넥서스 5 유심. Povod za redizajn je bila želja da se pojednostavi izvorna shema, te da se napravi kompaktniji uređaj. Baziran je na L298 čipu (integrirani H-bridge), koji omogućava kontinuiran izlaz od 3A, te posjeduje termalnu zaštitu za slučaj pregrijavanja. Također je ugrađena zaštita od kratkog spoja, koja je povezana sa DDW programom, koji u slučaju kratkog spoja isključuje napon na tračnicama. Ulaz u pojačalo se spaja na serijski port računala, gdje dobiva DCC signal koji generira DDW 다운로드. Izlaz pojačala se spaja na tračnice. Svi potrebni dijelovi za izradu pojačala su dobavljivi kod nas, a ukupna vrijednost im je oko 100 Kn (u cijenu nije uključen ispravljač).
Pojačalo
Dekoder za skretnice
S obzirom da sam vlasnik velikog broja Trix-C pružnog materijala, kojeg čini i dosta motoriziranih skretnica, ispostavilo se da bi kupovina gotovih dekodera bila prevelika investicija 다운로드. Stoga sam odlučio napraviti vlastiti dekoder za skretnice koji će podržati DCC standard, te biti dovoljno malih dimenzija da se može ugraditi u skretnicu. Dekoder je baziran na AVR mikroprocesoru (ATmega8), te ima firmware od 600 bajtova koji prepoznaje DCC. Ima 7 izlaza koji su nezavisno upravljivi, tako da se dekoder može koristiti i za kontrolu recimo pružne signalizacije 심 진기 다운로드. Rađen je u SMD tehnici, tako da cijeli dekoder ima dimenzije 18×30 mm. Napajanje dekodera, pa time i njegovih izlaza je riješeno putem DCC signala na tračnici, tako da nije potrebno dovoditi posebno napajanje za npr. motore skretnica, semafore, rasvjetu i sl., što značajno pojednostavljuje postavljanje tračnica.
Cijena dijelova potrebnih za izradu jednog dekodera je oko 50 Kn, dok gotovi dekoderi imaju cijenu od oko 20 EUR, što na količinu od, recimo, 10 dekodera daje vrlo značajnu uštedu.
Dekoder ugrađen u Trix C skretnicu
Rezultati i planovi
Rješenje je uspješno testirano u praksi, te se pokazalo kao vrlo upotrebljiva zamjena za puno skuplja rješenja. Testirano je na malim maketama, te na velikoj klupskoj maketi “Zabok”. Iako ima još dosta stvari koje bi se mogle unaprijediti u software-u i hardware-u, rješenje i u ovom obliku može pružiti puno novih mogućnosti i zadovoljstva u upravljanju maketama.
Što se tiče planova, planira se verzija pojačala koja će u sebi imaju integrirani generator DCC signala, tako da će se izbjeći korištenje DDW programa. Software će u tom slučaju komunicirati direktno s pojačalom preko serijskog porta. U software bi se pak dodale mogućnosti za upravljanje ostalim elementima makete poput pružne signalizacije i rasvjete, programiranje dekodera i slične stvari.
Ukoliko želite saznati više informacija o ovom rješenju, slobodno se javite na info@kzmz.hr. Autor će rado, u skladu s vlastitim mogućnostima, odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Comments are closed.

Copyright © 2022 KZMZ. Designed by zagreb235.