Dopuna obavijesti o skupštini Kluba

Dopuna obavijesti o skupštini Kluba

16. svibnja 2021.
/ / /
Comments Closed
다운로드

Skupština će započeti radom u 18:15 sati, a prema evidenciji pravo glasa ima 36 članova.

Za skupštinu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

1 키스오브드래곤 다운로드. Otvaranje skupštine

2. Izbor radnih tijela skupštine

3. Izvještaj o radu Kluba u 2020. godini

4. Izvještaj o završnom računu za 2020 다운로드. godinu

5. Izbor novog čelništva Kluba (predsjednik, tajnik, rizničar, članovi Upravnog odbora, Nadzorni odbor, Sud časti)

6. Razno (uključivo plan rada za 2021 다운로드. godinu)

다운로드

Comments are closed.

Copyright © 2022 KZMZ. Designed by zagreb235.